Në rubrikën Shëmbëllime botohen mendimet e shpejta, reflektimet e çastit dhe statuset nga mediat sociale.