Manifest politik:

Shqipëria – çka nuk duhet të ishte, pse nuk po bëhet, dhe si duhet të jetë

 

Manifesti bën një analizë të gjendjes aktuale. “Në të gjitha shtetet në të cilat jetojmë ne shqiptarët ka një paradoks: ata që na sundojnë ne janë gjithmonë në një gjendje shumë të mirë se sa të gjithë ne shqiptarët.
Kjo ndodh me grekët, me serbët, maqedonasit e malazezët, me pakicat në Kosovë si dhe me parinë tonë shumëetnike të Tiranës në shtetin shqiptar. Ne si komb, jemi të përfshirë në një krizë të thellë dhe të gjithanshme, e cila po thellohet e përkeqësohet nga dita më ditë.

Lexoje manifestin e tërë