Rro zog pa krahë

Drizë

Ju më njihni

Dimrash të vonuar

Yje mëngjesi

Ëndrra e një Sorre

Pasaporta

Këngë arbëreshe

Tash po nisemi