Gjë(ra)egjëza

E Martë, 6 Dhjetor, 2016

Pangrami i përkryer

Në tekstin paraprak thamë që pangrami është përpilimi i një fjalie me përdorimin e të gjitha shkronjave të alfabetit të paktën një herë (zanoret), ndërsa bashkëtingëlloret […]
E Enjte, 29 Shtator, 2016

Llojet e rebuseve

Rebuset mund të paraqiten në më tepër lloje dhe secili nga to i ka rregullat e veta të zgjidhjes.   Rebusi anagramor Te rebusi anagramor, së […]
E Shtunë, 14 Maj, 2016

Elementet e rebusit

Rebuset paraqiten me anë të imazheve. Çdo imazh paraqet një pjesë të zgjidhjes. Imazhet, zakonisht radhiten nga e majta në të djathtë, mirëpo ka edhe raste […]
E Hënë, 25 Prill, 2016

Rebusi

Është e njohur anekdota për Volterin dhe Fridrikun e Madh. Ata të dy i dërgonin njëri- tjetrit porosi me rebuse.   Jeta është rebus. Planifikimet, pritjet dhe […]
E Premte, 25 Mars, 2016

Pangrami shqip

GËNJEU RRETH ZGJEDHJEVE E U ZHDUK SA IU LEXUA QËLLIMI YNË, FUSHATA: “EC, HIÇ PA BORXHE”.   PANGRAMI është fjali holoalfabetike, apo fjalia e formuar me […]
E Hënë, 14 Mars, 2016

Fëmijët rusë kundër magjistarëve, edhe në Kosovë

Një film i animuar për fëmijë, është duke u realizuar në Rusi, mbështetur nga qeveria dhe kisha ruse. Ky film mban titullin “Fëmijët rusë kundër magjistarëve” […]
E Diel, 31 Janar, 2016

Akrostikë PanAlbanica

(Visited 104 times, 1 visits today)
(Visited 369 times, 1 visits today)
Share This