Rebusi i zakonshëm

  Rebusi hyn në kategorinë e problemeve kriptike dhe në të kaluarën ka shërbyer për dërgimin e porosive të shifruara. Prandaj, që të zgjidhet saktë, krijuesi i rebusit duhet ta përpilojë atë në…


Pangrami i përkryer

Në tekstin paraprak thamë që pangrami është përpilimi i një fjalie me përdorimin e të gjitha shkronjave të alfabetit të paktën një herë (zanoret), ndërsa bashkëtingëlloret vetëm nga një herë.…


Llojet e rebuseve

Rebuset mund të paraqiten në më tepër lloje dhe secili nga to i ka rregullat e veta të zgjidhjes.   Rebusi anagramor Te rebusi anagramor, së pari zbulohen figurat, pastaj me shkronjat e atyre…


Elementet e rebusit

Rebuset paraqiten me anë të imazheve. Çdo imazh paraqet një pjesë të zgjidhjes. Imazhet, zakonisht radhiten nga e majta në të djathtë, mirëpo ka edhe raste kur radhitja është e kundërt (rebusi…


Rebusi

Është e njohur anekdota për Volterin dhe Fridrikun e Madh. Ata të dy i dërgonin njëri- tjetrit porosi me rebuse.   Jeta është rebus. Planifikimet, pritjet dhe ëndrrat, janë rebus për çdo…


Pangrami shqip

GËNJEU RRETH ZGJEDHJEVE E U ZHDUK SA IU LEXUA QËLLIMI YNË, FUSHATA: “EC, HIÇ PA BORXHE”.   PANGRAMI është fjali holoalfabetike, apo fjalia e formuar me përdorimin e të gjitha shkronjave…


Fëmijët rusë kundër magjistarëve, edhe në Kosovë

Një film i animuar për fëmijë, është duke u realizuar në Rusi, mbështetur nga qeveria dhe kisha ruse. Ky film mban titullin “Fëmijët rusë kundër magjistarëve” dhe nga shumëkush po shihet si një luftë…


Akrostikë PanAlbanica

Mensur MamutiMensur Mamuti, është inxhinier i Shkencave Kompjuterike dhe punon në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetovë, në…