Adem Demaçi dhe organizimi ilegal

Iluzioneve se pas përfundimit të Luftës së Dytë Botërore gjendja politike dhe kushtet socio-ekonomike për popullin shqiptar në ish-Jugosllavi, do të ndryshojnë rrënjësisht, iu erdhi fundi ende pa…


Filozofia demaçiane e Amalgamës ideologjike shqiptare

Me qenë të bashkuar territorialisht; Me pasë një treg të përbashkët ekonomik; Me pasë një gjuhë të përbashkët letrare; Me qenë të përshkum nga ndjenjat e dashurisë, përkatësisë dhe solidaritetit…


Adem Demaçi – hallkë lidhëse e brezave për liri

Mëngjesin e datës 26 shkurt 1936, qytetarët e Kosovës mund ta kenë përjetuar si çdo ditë tjetër. Robëria nga pushtuesi mizor jugosllav, varfëria e skajshme, mungesa e arsimit dhe mohimi i të drejtave…


Demaçi dhe Mandela

(Ngjashmëritë dhe dallimet) Epiteti që iu dha Adem Demaçit fill nga momenti i daljes nga burgu, si Mandela i Kosovës, ka qenë temë në vete që më ka "ç`ekuilibruar" intelektin tim shpeshherë, andaj…