Ene niher' për gjuhën...

Ene niher’: Është gjynah në këtë shtet të jesh i nënçmuar. Gjuha shqipe duhet të figurojë në kushtetutë dhe të ketë aplikim rigoroz njëherë e përgjithmonë, përndryshe vazhdojmë të folim për…


Të drejta ekskluzive për shqiptarët indigjenë!

Për këtë arsye shqiptarët, jo vetëm që meritojnë të drejtat e natyrshme që iu takojnë (si kjo e gjuhës), por ato meritojnë të drejta ekskluzive si populli më autokton në këtë shtet, trajtim nderi…