Përse ne shqiptarët nuk duhet të mbetemi më skllevër

Manifest politik: Shqipëria – çka nuk duhet të ishte, pse nuk po bëhet, dhe si duhet të jetë   Manifesti bën një analizë të gjendjes aktuale. “Në të gjitha shtetet në të cilat…