Këshillë studentëve të revoltuar

Studentë të dashur, para se të filloni me protestat dua që t’jua rikujtoj një fjalë që gjendet në fjalorin e gjuhës shqipe, fjalën SHPRESË. Fjala shpresë në gjuhën shqipe do të thotë: 1. Besimi që…