Pasaporta

Pasaporta   Ma morën pasaportën. Më thanë: ke qenë në Shqipëri. Po, kam qenë, u thashë. Pa vizë dalëse, më thanë. Pa vizë dalëse, u thashë. Ja vula «Qafasan», më thanë. Qafëthanë, u thashë. Më…