Agorë

Agora është rubrika ku përballen mendimet e ideologëve, personaliteteve, politikanëve dhe autoriteteve shkencore shqiptarë e të huaj, mbi tema të rëndësisë kombëtare. Këtu do të shpalosen edhe mendimet, idetë dhe qasjet e përbashkëta të ekipit të PanAlbanica-s përkitazi me këto çështje. Ku janë pikëtakimet? Ku janë dallimet? Kah shkon çështja kombëtare shqiptare? Këto janë disa nga dilemat që do të qartësohen për të ecur përpara, gjithmonë duke shikuar nga e kaluara, duke vepruar në të tashmen dhe duke menduar për të ardhmen.

(Visited 60 times, 1 visits today)
Monday, 15 August, 2016

Shqiptarët, ose janë shumë modernë, ose shumë konservativë

Në vend të in memoriam-it Njëri prej mendimtarëve të rrallë të trevave shqiptare i përgjigjet historisë dhe dilemave shqiptare për lëvizjet e mendimit ose çfarë shoqëroi […]
Friday, 8 July, 2016

Propaganda ruso-serbe kundër UÇK-së

Një numër i mediave elektronike në gjuhën shqipe, tre muaj më vonë, ia plasuan opinionit publik shqiptar propagandën ruse. Me dekret të veçantë të Vlladimir Putinit, […]
Thursday, 25 February, 2016

Të mëdhenjtë për bashkimin kombëtar

    Adem Demaçi “Bashkimin Kombëtar e shoh si një proces të ligjeve të jetës, i cili gjërat i çon përpara. Bashkimin e shqiptarëve nuk mund ta […]

Agora është rubrika ku përballen mendimet e ideologëve, personaliteteve, politikanëve dhe autoriteteve shkencore shqiptarë e të huaj, mbi tema të rëndësisë kombëtare. Këtu do të shpalosen edhe mendimet, idetë dhe qasjet e përbashkëta të ekipit të PanAlbanica-s përkitazi me këto çështje. Ku janë pikëtakimet? Ku janë dallimet? Kah shkon çështja kombëtare shqiptare? Këto janë disa nga dilemat që do të qartësohen për të ecur përpara, gjithmonë duke shikuar nga e kaluara, duke vepruar në të tashmen dhe duke menduar për të ardhmen.

(Visited 60 times, 1 visits today)
Share This